FELANMÄLAN - UNIBAIL RODAMCO

Om du vill komma i kontakt med en fastighetstekniker ber vi dig fylla i nedanstående formulär med dina kontaktuppgifter samt en ärendebeskrivning. Din serviceanmälan skickas direkt till ansvarig fastighetstekniker. Du kommer att bli kontaktad snarast. Akuta ärenden skall alltid anmälas via telefon 070-819 68 50. Om ej korrekta kontaktuppgifter lämnas kommer felanmälan makulreas och lämnas utan åtgärd.